Veiligheid en VOG bij RC Delft

Veiligheid en VOG bij RC Delft

Respect en veiligheid zijn kernwaarden van onze sport en club. Toch kan het voorkomen dat er zich een situatie is waarbij jij je niet veilig hebt gevoeld. Dan is het heel belangrijk dat je daar wat mee doet! Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het organiseren van een veilige sport- en club-omgeving.
Het Bestuur van R C Delft is al gestart met een aantal belangrijke zaken op papier zetten voor het R C Delft VOG Beleid .

1 Aannamebeleid RC Delft
2 Gedragscode vrijwilligers RC Delft
3 Meldprotocol RC Delft

Mochten er al vragen zijn of tips mail naar : secretaris@rcdelft.nl

voorlichtingsfolder Verklaring Omtrend Gedrag verenigingen_0 (1)

Vertrouwenspunt Sport
Totdat ons beleid is uitgewerkt en eventuele vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld, is het belangrijk om onder de aandacht te brengen dat de NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport heeft opgezet. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?
Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut)
Of kijk op : https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport