Dames 1

(Scroll down for English)

Groot, klein, dik, dun, traag of snel? Wij hebben je nodig! Want voor iedereen is er een plekje bij het damesteam van RCDelft. Wij bieden alle ruimte voor sportiviteit en gezelligheid! 

Rugby is een goede sport om op een leuke manier fit te worden of te blijven. Rugby is een contactsport waar veel respect is voor elkaar en de scheidsrechter. Er is een sterk teamgevoel en dat maakt de ‘derde helft’ na de wedstrijd extra gezellig!

Een rugbyteam bestaat uit 15 veldspelers per team, die door middel van tactische looplijnen en kracht terrein proberen te winnen om zo de bal over de ‘try line’ te drukken en te scoren. Dit kan de verdedigende partij voorkomen door te tackelen en de bal te roven, waarna de rollen omdraaien.

Wij zijn een team met meiden tussen de 16 en 40 jaar en komen twee keer per week samen om te trainen.

Dinsdag en donderdag van 20:00 – 21:30 zijn onze trainingsdagen 

Maar het hoogtepunt van de week is zondag waarop wij onze wedstrijden spelen.

Sinds seizoen 2017-2018 zijn er maarliefst twee Delftse damesteams. RC Delft Dames 1 speelt in de ereklasse (de hoogste klasse van Nederland). RC Delft Dames 2 vormt een cluster met Dordt en REL, en speelt in de tweede klasse.

De competitie duurt van september tot ongeveer april. De tussentijd vullen wij met oefenwedstrijden en toernooien, waaronder ook 7’s toernooien (een andere rugby variant). Daarnaast gaan wij ook elk jaar op trip naar het buitenland waar wij altijd proberen een wedstrijd te spelen. Zo zijn we al in Bristol, Dublin, Edinburgh en Lissabon geweest.

Ben je nieuwsgierig naar de sport of zoek je een nieuw team? Je bent altijd welkom en kunt 6 weken gratis met ons meetrainen om te kijken of het iets voor jou is!

Neem hiervoor contact op met: captaindamesdelft@gmail.com.

Dames 1: Uitslagen
Dames 2: Uitslagen

 

10007039_756413994391885_1377991221_n

 

Ladies team 

Tall, short, big, small, slow or fast? We need you! There’s a place for everyone on the ladies team RC Delft. We celebrate sportsmanship and having a good time!

Rugby is a great way to enjoy sport and to get or stay fit. Rugby is a contact sport, which includes a lot of mutual respect for your fellow players as well as the referee. There’s a high team spirit and that makes the ‘third half’ extra sociable!

A rugby team consists of 15 field players per team that by means of tactical running and force tries to win ground so they can score by pressing the ball behind the ‘try line’. The defending team can stop this by tackling and stealing the ball, whereupon the rolls are reversed.

We’re a team of girls between the age of 16 and 40 and we train twice a week.

Tuesdays and Thursdays from 20:00 to 21:30 are the days we train.

But the highlight of our week is Sunday when we play the matches.

Since the 2017-2018 season, Delft has not one but two women’s teams. RC Delft Dames 1 plays in the honours division (the top division in Holland). RC Delft Dames 2 has formed a cluster team with Dordt and REL, and they play in the second division.

Competition will be played from September till April. In the meantime we play friendlies and tournaments, including 7’s tournaments (a variation of rugby). Furthermore, we also go abroad every year where we always try to play a match. We already have been to Bristol, Dublin, Edinburgh and Lisbon!

Are you curious about the sport or are you looking for a new team? You’re always welcome and can train with us free for 6 weeks to see if you like it!

Please get in touch with: captaindamesdelft@gmail.com

Geef een reactie