Zuid Afrika Trip

1update 03 januari 2017

Het is even stil geweest maar het gaat kriebelen en komt steeds dichterbij. In 2019 gaan we op Tour naar Zuid Afrika om ons 45 jarig jubileum te vieren. Hieronder een schets van het programma en als je zin hebt om mee te gaan meldt je aan bij. Sander Kerkhof, Kamaz, Tim Hoefnagel, Kliko, Erik van Oosten of Obbe.

Hieronder een klein idee van het plan…

Ik ben uitgegaan van een 10 daagse reis (14 dagen is echt heel erg lang met zo’n groep). Eventueel kunnen mensen besluiten een latere terugvlucht te nemen, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor de invulling van de extra tijd.

We maken gebruik van het pinksterweekend, waardoor mensen slechts 5 (of 6 ivm reisdag terug) vrije dagen hoeven op te nemen.

De reis begint in Cape Town, heeft een binnenlandse transfer naar Nelspruit voor een bezoek aan Kruger en eindigt in Komatipoort, van waaruit een trip naar Swaziland wordt gedaan en de transfer naar Johannesburg voor de terugvlucht wordt geregeld.

In Kaapstad verblijven we in 2 grote villa’s, In Kruger hebben we bungalows in het Lower Sabie main camp en in Komatipoort huren we een geheel boutique hotel af voor onze groep.

Op het programma staan:

-­ Bezoek aan een Rugbywedstrijd
-­ Bezoek aan Robben eiland
-­ Bezoek aan Stellenbosch wijngaarden
-­ Bezoek aan Tafelberg & Kaap de goede hoop
-­ 3x een auto safari (ochtend, namiddag, avond)
-­ 1x een bushbraai tussen de wilde dieren
-­ 1x een ochtend wandeling in Kruger
-­ Een trip naar Swaziland

Ik ben uitgegaan van 34 personen. De totale kosten inclusief diner & ontbijt (lunch voor eigen rekening) komen op €2,314.70. Let op je mag per maand betalen of jaar of in één keer. Sander houdt de penningen in de gaten dus maak met hem een goede deal.

 

Bericht 17 november 2014

Zoals eerder bekend gemaakt organiseren wij, de jubileumtrip commissie, een tour naar Zuid Afrika in 2019. Om deze trip door te laten gaan zijn een minimumaantal van 20 aanmeldingen vereist op uiterlijk 1 Januari 2015. Lees hieronder alles over de opzet van ons spaarplan en de wijze waarop je kunt deelnemen.

De Tour
Het plan is om in het voorjaar van 2019, na het einde van de Nederlandse competitie, naar Zuid Afrika te reizen. De competitie in Zuid Afrika is dan nog wel gaande, wat mogelijkheden tot het bezoeken of spelen van een wedstrijd geeft. Omdat het wel een aardig eind vliegen streven wij ernaar om zo lang het budget toelaat in Zuid Afrika te blijven. Momenteel schatten we in dat de tour ongeveer 14 dagen zal duren.

Het Spaarplan
De totale kosten voor de trip worden geschat op 2400 euro per persoon. Omdat niet iedereen dit bedrag direct tot zijn/haar beschikking heeft bieden wij een spaarplan aan. In ieder geval vragen wij dat de bijdrage vanaf de inschrijvingsdatum evenredig wordt afbetaald.

Op 1 januari 2015 sluit de inschrijving en gaat het spaarplan voor de deelnemers van start. In totaal zal maandelijks een termijn van 50 euro moeten worden voldaan, of direct een bedrag van 600 euro moeten worden ingelegd. In de opvolgende jaren 2016. 2017 en 2018 zal de inleg op dezelfde manier worden geind om tot een totaal van 2400 euro budget per persoon te komen op 31 December 2018.

Fondsenwerving
Om de investering voor onze deelnemers beter draagbaar te maken zal er door de deelnemers aan fondsenwerving worden gedaan. Hierbij wordt het ingezamelde geld verdeeld over de op dat moment ingeschreven deelnemers. De opbrengsten worden verrekend met het termijnbedrag in het opvolgende jaar. Het loont dus om zo vroeg mogelijk in te schrijven.

Rekenvoorbeeld
Jaar 1 schrijven zich 20 deelnemers in à €12.000,-
Aan fondenwerving wordt in jaar 1 €6.000,- binnengehaald.
In jaar 2 betalen de originele deelnemers nu €12.000 – €6000 = €300 per persoon. Dat is €25 per maand.

Nieuwe inschrijvers zullen bij inschrijving in jaar 2 de inleg over zowel Jaar 1 als Jaar 2 moeten voldoen, in totaal is dat €1200,- , wat een maandbedrag van €100,- zal betekenen. Zij profiteren dus niet van de fondsenwerving uit jaar 1. Over Jaar 2 zullen zij vanwege hun inschrijving wel mee gaan delen in de opbrengst.

Aanmelding:
Download hier de inschrijvingsbrief, vul deze volledig in en lever deze uiterlijk op 1 Januari 2015 ondertekend in bij een van de leden van de jubileumtrip commissie.

Ovale groet,

De Jubileumtrip Commissie
Obbe Winkels
Sander Kerkhof
Rogier van Damme
Eric van Oosten
Kamassan Kaisiepo
Tim Hoefnagel

Algemene voorwaarden:

1. Het reisschema wordt in September 2018 bekend gemaakt.
2. De geschatte reisduur is 14 dagen inclusief reisdagen. De trip commissie kan hier in de definitieve planning maximaal 4 dagen van afwijken.
3. Opbrengsten van fondsenwerving georganiseerd door de trip commissie komen ten goede van de op dat moment ingeschreven deelnemers en worden in mindering gebracht op de termijnbedragen van de leden in het jaar volgend op het jaar waarin de wervingsactie plaats vond.
4. In het geval van door de trip commissie georganiseerde fondsenwerving acties, waarbij de fondsenwerving door niet meer dan 4 individuen wordt uitgevoerd zal 50% van de opbrengst ten goede komen aan de termijnbetalingen van de individuele fondsenwervers, de overige 50% komt ten goede aan de overige deelnemers en zal verrekend worden in het jaar volgend op het jaar waar de klus plaatsvind.
5. Eventuele rentebaten komen ten goede aan het totaal aantal deelnemers aan het eind van de spaartermijn en zullen worden aangewend voor de organisatie van de tour.
6. Door ondertekening van de intentieverklarong gaat de deelnemer akkoord met het betalen van de termijn bedragen gedurende de gehele spaarperiode van 1 januari 2015 tot en met 31 December 2018.
7. De trip commissie is bevoegd om op later datum de inschrijving te heropenen voor nieuwe inschrijvingen. Op voorwaarde dat nieuwe inschrijvingen tenminste het bedrag gelijk aan de eerder ingeschreven leden heb ingelegd op de sluitdatum van 31 December 2018.
8. Inschrijvingen na 31 December 2018 dienen in één termijn een inschrijfbedrag ten minste gelijk aan de eerdere deelnemers te voldoen, voordat de inschrijving voltooid kan worden.
9. De trip commissie is bevoegd een hoger inschrijfbedrag aan latere inschrijvingen door te rekenen waar de kosten voor bepaalde zaken zijn gestegen in vergelijking tot de kosten gemaakt voor eerdere deelnemers.
10. Bij onverhoopte uitschrijving zal deelnemer maximaal het bedrag voor de reeds gemaakte kosten aan de organisatie moeten voldoen. Dit bedrag bevat ook kosten die wegens reeds afgesloten overeenkomsten in de toekomst zullen plaatsvinden. Het openstaande saldo zal door de deelnemer, dan wel de trip commissie aan de andere partij voldaan worden uiterlijk voor 31 December 2018.
11. De trip commissie is bevoegd dit aanbod in te trekken wanneer op 1 Januari 2015 het minimum aantal van 20 deelnemers niet behaald is.
12. De reis wordt verzorgd inclusief: Vlucht, lokale transfers in Zuid Afrika en Accomodatie.
13. De reis is exclusief: excursies, maaltijden, reisverzekeringen, visa, inentingen en malaria preventie.
14. Waar het budget toereikend is zal de tripcommissie zaken uit punt 13 (ten dele) verzorgen. Deelnemers worden hier vooraf van op de hoogte gebracht.
14. Deelnemers worden geacht zichzelf op de hoogte te brengen van de geldende visum, verzekering en inentingsverplichtingen.
15. De Trip commissie zal zover mogelijk informatie betreft punt 14 vooraf aan de deelnemers verschaffen via email en in het trip programmaboekje.
16. Eventuele overgebleven fondsen na afronding van de trip zullen worden gereserveerd voor een toekomstige jubileumtrip.

Geef een reactie