Club van 100

EERSTE BORREL & BITTERBALLEN SESSIE CLUB VAN 100

Afgelopen donderdag (27 september 2018) heeft de eerste B&B plaatsgevonden van de Club van 100. Na de normale
opstartproblemen (Obbe bedankt voor het beschikbaar stellen van je beamer) zaten er bijna 30 leden
klaar voor de Bitterballen.
De Club van 100 telt nu 56 leden en heeft de doelstelling om eind van het jaar de 75 leden te halen.
Het volgende doel is om in 2019 het 100ste lid welkom te heten. Let op: het maximale aantal leden is
100! Dus wil je de club een steuntje in de rug bieden meld je aan, plaatsen zijn beperkt.
Naast het bestuur heeft Arjan Hess zich beschikbaar gesteld als Kas. Com. (dank Arjan). Tevens hebben
Hans en Toine aangeboden om statuten op te stellen (dank heren). Om zo transparant mogelijk te zijn is
er een Bunq rekening onder de hoofdrekening van de Rugby Club geopend. Dit betekent dat het bestuur
van elke transactie een melding krijgt.
Er zijn de afgelopen tijd veel verzoeken binnen gekomen, bijvoorbeeld de lower tackle bags en de
bidons. Ons inziens zijn dit verzoeken die gedaan moeten worden aan de materiaalcom. We hebben
deze verzoeken dan ook doorgegeven.
Uiteindelijk hebben we het aantal projecten teruggebracht naar 5. We hadden graag al deze 5
projecten en nog meer willen ondersteunen maar daar hebben we minimaal 75 leden voor nodig,
dus……
De 5 projecten zijn gepresenteerd waarna er middels een stemming een prioriteitenlijst is gemaakt. De
bestuursleden van de Club van 100 zullen gekoppeld worden aan deze projecten (in overleg met het
bestuur) en de leden met enige regelmaat een update verzorgen.
Na de stemming zijn de volgende prioriteiten gesteld:
Project 1
Welkomst bord plaatsen bij Ingang Sportpark (parkeerplaats).
PR Club van 100 om meer leden te krijgen
Project 2
Hersenschudding kit
Training herkennen hersenschudding financieren
Badge EHBO en Hersenschudding protocol beschikbaar stellen
Project 3
Nieuwe Koel/ vriezer in de kluis
Project 4
Nieuwe douchekoppen
Project 5
Oven voor de keuken
Bevestigen op veilige manier
Tevens kwamen er nog een aantal goede suggesties binnen waar we op de volgende B&B (Februari-2019)
graag op terugkomen. Mochten jullie vragen hebben of lid wil worden spreek ons aan.
Tot zover de update van de eerste succesvolle B&B sessie.

Met vriendelijke Club van 100 groet,
Tato, Marc en Kick