ALV RC Delft – woensdag 13 juni, 19:00U

Geachte leden,

LET OP! Anders dan anders is de ALV van dit jaar op een woensdagavond gepland, dit vanwege de beschikbaarheid van alle bestuursleden. Dus noteer in je agenda:

ALV RC Delft
Woensdag 13 juni
Inloop: 19:00u
Start: 19:30u

Binnenkort zullen jullie via de mail de nodige stukken ontvangen.
Het Bestuur