Veiligheid en VOG bij RC Delft

Respect en veiligheid zijn kernwaarden van onze sport en onze club. Toch kan het voorkomen dat er zich een situatie voordoet waarbij jij je niet veilig voelt. Dan is het heel belangrijk dat je daar wat mee doet! Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het organiseren van een veilige sport- en club-omgeving.
Om deze reden voert RC Delft een actief preventie- en integriteitsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het RC Delft VOG Beleid. De kernpunten van dit beleid zijn:

Aannamebeleid RC Delft
Gedragscode vrijwilligers RC Delft
Meldprotocol RC Delft

Mochten er vragen zijn of tips mail naar : vog@rcdelft.nl

voorlichtingsfolder Verklaring Omtrend Gedrag verenigingen_0 (1)

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vertrouwenscontactpersoon binnen RC Delft is (Astrid Huisman, +31 6 2888 1558, vertrouwenspersoon@rcdelft.nl).

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen RC Delft voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen RC Delft; leden, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders, enz.

Vertrouwenspunt Sport
Naast ons beleid en onze eigen vertrouwenscontactpersoon vinden wij het belangrijk om onder de aandacht te brengen dat de NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport heeft opgezet. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?
Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut)
Of kijk op : https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport