ORGANISATIE

DAGELIJKS BESTUUR

Obbe Winkels

Voorzitter

Representatie, strategisch beleid, vrijwilligersbeleid, VOG, bondsaangelegenheden, sportpark & velden, clubhuis, verhuringen, bar en keuken

voorzitter@rcdelft.nl

André Schuurmans

Penningmeester

Financieel beleid, financiële administratie, ledenadministratie, sponsoring, business club, trips en kampen

penningmeester@rcdelft.nl

Martin de Kruijter

Secretaris

Bestuurssecretariaat, document- en contractbeheer, wet-/regelgeving, communicatie/huisstijl en merchandising

secretaris@rcdelft.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

Marcel Franken

Hoofd Technische Commissie

Technisch beleid senioren en jeugd, aansturing coaches en trainers, lid van het bestuur

tc@rcdelft.nl

Eric van Oosten

TC-lid Heren

Technisch beleid

Kiki Hofman

TC-lid Dames

Technisch beleid

Robin de la Croix

TC-lid CJC

Technisch beleid

Jaap Boon

TC-lid GTBM

Technisch beleid

SENIOREN

Volker Heidema

Senioren-Coördinator

Voorzitter seniorencommissie, beleid en organisatie, aansturing teammanagers, lid van het bestuur

senioren@rcdelft.nl

Vacature

Teammanager Heren 1

Vacature

Teammanager Heren 2

Georgina Smith

Teammanager Dames

Azarja Nieman

Touch Rugby

Maxime Mees

Wedstrijdsecretaris Senioren

JEUGD

Sandra Polak

Jeugdcoördinator

Voorzitter jeugdcommissie, beleid en organisatie, aansturing teammanagers, lid van het bestuur

jeugd@rcdelft.nl

Edwin Kanters

Jeugdcoördinator

Lid jeugdcommissie, beleid en organisatie, aansturing teammanagers, lid van het bestuur

jeugd@rcdelft.nl

Jaap Boon

Teammanager Guppen

Kjersti Extercatte

Teammanager Turven

Renate Marsh

Teammanager Benjamins

Bianca Valkenburg

Teammanager 1 Mini's

Marloes van Zwam

Teammanager 2 Mini's

Natascha Sonai

Teammanager 1 Cubs

Ron van Etten

Teammanager 2 Cubs

Marcel Buvelot

Teammanager 1 Junioren

Ingrid Middelkoop

Teammanager 2 Junioren

Bianca Prins

Teammanager 1 Colts

Coen Kortstee

Teammanager 2 Colts

Sandra Polak

Wedstrijdsecretaris GTBM

Edith van der Hoek & Sandra Polak

Wedstrijdsecretaris CJC

VERTROUWENSPERSONEN

VERTROUWENSPERSONEN

Astrid Brakel

Vertrouwenspersoon

Maak hier kennis met Astrid. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@rcdelft.nl

Nicole Birker

Vertrouwenspersoon

Maak hier kennis met Nicole. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@rcdelft.nl

Rien van Paassen

Vertrouwenspersoon

Maak hier kennis met Rien. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@rcdelft.nl

ALGEMEEN

ALGEMEEN

Carolien Bömer

Ledenadministratie

Voor alle vragen m.b.t. lidmaatschappen

leden@rcdelft.nl

Vacature

Ledenadministratie

Voor alle vragen m.b.t. lidmaatschappen

leden@rcdelft.nl

VOG

Voor alle zaken aangaande de Verklaring Omtrent Gedrag

vog@rcdelft.nl

COMMERCIEEL

COMMERCIEEL

David Lansen

Sponsor Commissie

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

sponsoring@rcdelft.nl

Jeroen Willems

Sponsor Commissie

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

sponsoring@rcdelft.nl

Obbe Winkels

Sponsor Commissie

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

sponsoring@rcdelft.nl

Kick Kraan

Club van 100

Spreekt de Club van 100 je aan én wil je ook met je naam op het schild in 't clubhuis?

cv100@rcdelft.nl

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

Nieuwsbrief

Heb je iets voor in de RC Delft Nieuwsbrief? Stuur het dan in!

nieuwsbrief@rcdelft.nl

Algemeen, social media en website

Voor alle vragen ten aanzien van de externe communicatie van RC Delft

redactie@rcdelft.nl

FACILITEITEN

FACILITEITEN

Fysiotherapeut

Christian van Dam

Aanwezig op dinsdag- en donderdagavond

Aanmelden via Sportlyzer of 06 – 1411 7180