ORGANISATIE

DAGELIJKS BESTUUR

Obbe Winkels

Voorzitter

Representatie, strategisch beleid, vrijwilligersbeleid, VOG, bondsaangelegenheden, sportpark & velden, clubhuis, verhuringen, bar en keuken

voorzitter@rcdelft.nl

André Schuurmans

Penningmeester

Financieel beleid, financiële administratie, ledenadministratie, sponsoring, business club, trips en kampen

penningmeester@rcdelft.nl

Martin de Kruijter

Secretaris

Bestuurssecretariaat, document- en contractbeheer, wet-/regelgeving, communicatie/huisstijl en merchandising

secretaris@rcdelft.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

Marcel Franken

Hoofd Technische Commissie

Technisch beleid senioren en jeugd, aansturing coaches en trainers, lid van het bestuur

tc@rcdelft.nl

Eric van Oosten

TC-lid Heren

Technisch beleid

Kiki Hofman

TC-lid Dames

Technisch beleid

Obbe Winkels

TC-lid CJC

Technisch beleid

Jaap Boon

TC-lid GTBM

Technisch beleid

SENIOREN

Djim Bakkeren

Seniorencoördinator

Voorzitter seniorencommissie, beleid en organisatie, aansturing teammanagers, lid van het bestuur

senioren@rcdelft.nl

Ricardo Ridderstaat

Teammanager Heren 1

Rien van Paassen

Teammanager Heren 2

Boris Ernst

Teammanager Heren 3

Georgina Smith

Teammanager Dames

Azarja Nieman

Touch Rugby

Lars Schillings

Wedstrijdsecretaris Senioren

JEUGD

Sandra Polak

Jeugdcoördinator

Voorzitter jeugdcommissie, beleid en organisatie, aansturing teammanagers, lid van het bestuur

jeugd@rcdelft.nl

Jaap Boon

Teammanager Guppen

Kim de Ruiter

Teammanager Turven

Renate Marsh

Teammanager Benjamins

Bianca Valkenburg

Teammanager 1 Mini's

Marloes van Zwam

Teammanager 2 Mini's

Marcel Buvelot

Teammanager Cubs

Ingrid Middelkoop

Teammanager Junioren

Edith van der Hoek

Teammanager Colts

Sandra Polak

Wedstrijdsecretaris GTBM

Ilona Jense

Wedstrijdsecretaris CJC

VERTROUWENSPERSONEN

VERTROUWENSPERSONEN

Astrid Brakel

Vertrouwenspersoon

Maak hier kennis met Astrid. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@rcdelft.nl

Nicole Birker

Vertrouwenspersoon

Maak hier kennis met Nicole. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@rcdelft.nl

Rien van Paassen

Vertrouwenspersoon

Maak hier kennis met Rien. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon@rcdelft.nl

ALGEMEEN

ALGEMEEN

Sandra Camonier

Ledenadministratie

Voor alle vragen m.b.t. lidmaatschappen

leden@rcdelft.nl

Fenneke Koster

Ledenadministratie

Voor alle vragen m.b.t. lidmaatschappen

leden@rcdelft.nl

VOG

Voor alle zaken aangaande de Verklaring Omtrent Gedrag

vog@rcdelft.nl

COMMERCIEEL

COMMERCIEEL

David Lansen

Sponsor Commissie

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

sponsoring@rcdelft.nl

Jeroen Willems

Sponsor Commissie

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

sponsoring@rcdelft.nl

Obbe Winkels

Sponsor Commissie

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

sponsoring@rcdelft.nl

Marc Lamey

Club van 100

Spreekt de Club van 100 je aan én wil je ook met je naam op het schild in 't clubhuis?

cv100@rcdelft.nl

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

Nieuwsbrief

Heb je iets voor in de RC Delft Nieuwsbrief? Stuur het dan in!

nieuwsbrief@rcdelft.nl

Algemeen, social media en website

Voor alle vragen ten aanzien van de externe communicatie van RC Delft

redactie@rcdelft.nl

FACILITEITEN

FACILITEITEN

Fysiotherapeut

Christian van Dam

Aanwezig op dinsdag- en donderdagavond

Aanmelden via Sportlyzer of 06 – 1411 7180