WAT IS RUGBY?

RESPECT

De ander in zijn waarde laten

Binnen de rugby staat de waarde respect centraal. Het komt in alle lagen van de sport terug. De scheidsrechter geniet respect van de spelers op het veld, de spelers behandelen de tegenpartij met respect en de regels van het spel worden gerespecteerd.

Een trend in de maatschappij is dat de behoefte aan respect groeit. Door het feit dat iedereen met respect wordt behandeld is iedereen welkom binnen de rugbycultuur.

Respect komt terug in een aantal gebruiken binnen de rugbysport. Na wedstrijden worden tegenstanders bedankt, voor de wedstijd wordt er een poortje gemaakt voor de tegenstander en er is ruimte voor iedereen om mee te doen.

Daarnaast is er het Laws of the Game book van World Rugby (2018). Hierin komen de regels van de sport naar voren. Deze regels worden goed nageleefd door de sporters.

DISCIPLINE

Houden aan afspraken en regels

De sport rugby vereist veel discipline van spelers. Het is een fysiek zware sport, die veel training vereist. Bij een gebrek aan discipline wordt het resultaat minder. Ook zorgt discipline ervoor dat de sport op een goede manier uitgevoerd kan worden.

Buiten de sport is discipline ook een belangrijke factor voor succes en goede resultaten. Door gedisciplineerd te rugbyen kan het spel normaal verlopen zonder incidenten.

Binnen de rugby is het gebruikelijk dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter in discussie gaat. Op deze manier blijft het spel geordend.

Ook worden de regels voortdurend verbeterd voor een soepel en eerlijk verloop van het spel. Vroeger was het bijvoorbeeld niet toegestaan om te wisselen tijdens een wedstrijd.

KAMERAADSCHAP

Solidariteit

In rugby staat kameraadschap centraal. Spelers staan voor elkaar klaar en steunen elkaar waar nodig. Maar er bestaat ook een zekere band met rugbyspelers die niet bij elkaar in het team zitten.

In de samenleving rekenen we ook altijd op anderen. Zowel binnen het spel als daarbuiten sta je er nooit alleen voor.

Teamgenoten steunen elkaar wanneer het goed gaat, maar ook wanneer het slecht gaat. Fouten worden samen hersteld. Na een wedstrijd is het gebruikelijk om samen met de tegenstander te dineren.

Bij rugby is het bijna vanzelfsprekend dat supporters van verschillende landen en clubs samen wedstrijden kijken, er zijn bijvoorbeeld geen hekken nodig. Een ander gebruik is het zingen voor en na de wedstrijd.

RUGBY VOOR BEGINNERS

DE 10 BELANGRIJKSTE SPELREGELS

1. De spelers mogen rennen met de bal in de handen. Schijnbewegingen en snelheid zijn je wapens.

2. De bal mag alleen naar achteren worden gegooid. De ovale vorm vereist de juiste pass-techniek.

3. De speler met de bal mag getackeld worden. Dat mag overigens alleen met de armen.

4. Lichte overtredingen zoals het laten vallen van de bal of een pass naar voren worden bestraft met een SCRUM. In de scrum staan de 8 voor- waartsen in een bepaalde formatie. De twee groepen van 8 voorwaartsen strijden om de bal die in het midden van de scrum wordt ingegooid.

5. Als de bal uit gaat, wordt een line-out geformeerd. De bal wordt tussen twee rijen spelers in het midden gegooid.

6. Zware overtredingen zoals het praten tegen de scheidsrechter of buitenspel worden bestraft met een penalty (strafschop). Bij een penalty moet de tegenstander 10 meter ach- teruit. Maar als je in de buurt van de palen bent, mag je ook op de palen schieten. Dat levert 3 punten op.

7. Buitenspel: als je achter de bal blijft, sta je over het algemeen niet buitenspel.

8. Niet alleen bij de tackel maak je contact; ook bij een MAUL maak je contact. Je botst tegen een speler en draait je lichaam in. Je wacht op hulp van een maatje als de tegenstander je vastpakt. Soms krijg je een kluwen spelers die duwen en trekken om de bal te krijgen. Als de bal in dezelfde situatie op de grond komt, spreek je van een RUCK.

9. Je mag de bal schoppen. Soms is dat handig als je in de verdediging staat. Maar uiteraard leidt het meestal tot balverlies.

10. Behandel de tegenstander en de scheidsrechter met respect.

Meer informatie over het spel en de spelregels zijn te vinden op de website van Rugby Nederland.

WIL JE MEER WETEN?