VACATURES

Head of Rugby

Rugby Club Delft zoekt een ambitieuze Head of Rugby!

Ons doel is om verder te groeien met het eerste en tweede herenteam en volgend jaar een onder 23 herenteam te lanceren. We zoeken iemand die zich richt op Colts (U18) en heren Senioren, maar ook de jeugd (U16 en jonger) betrekt in de plannen en ideeën. Er moet een naadloos overgangsproces worden ontwikkeld van de Colts naar de seniorenteams, en een afgestemde coachings-, trainings- en spelstrategie moet worden geïmplementeerd.

We willen met het eerste  en tweede herenteam  aan een solide basis bouwen. Het eerste team moet handhaven in de tweede klasse,  het tweede team speelt in de vierde klasse. Door deze basis zorgen we voor ontwikkelmogelijkheden voor onze Colts die doorstromen. Zodra deze fundatie staat kunnen we kijken naar groei en eventuele promotie in de competitie.

Deze rol is dus een combinatie van Hoofdtrainer /-coach en Director of Rugby.  Je wordt hierin ondersteund door diverse trainers en spelers binnen de club.

Hoewel RCD een van de grootste clubs in het land is, blijft het een echte familieclub, gericht op rugby, met veel rugby-gerelateerde activiteiten en een sterke sociale sfeer.

Wij bieden:

 • Het kunnen ontwikkelen van jonge ambitieuze rugbyspelers (twee U18-teams met ongeveer 50 spelers)
 • Het trainen en ontwikkelen van twee seniorenteams
 • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door middel van cursussen en ervaring
 • Ervaren clubleden (nationaal niveau) om mee te sparren
 • Een redelijke (vrijwilligers) vergoeding in verhouding tot de ervaring en kennis die je meebrengt

Jouw taken:

 • Ontwikkelen van een overkoepelend spelplan voor de Colts en seniorenteams
 • Coachen van het eerste team tijdens hun wedstrijden en, wanneer mogelijk, ook de wedstrijden van ons tweede team en Colts analyseren
 • Trainen van de senior- en Colts-spelers met de hulp van andere trainers en de Colts trainingscoördinator
 • Samenwerken met enthousiaste trainers (die meestal op een hoger niveau hebben gespeeld) die de trainingen uitvoeren volgens het door jou opgestelde systeem en spelplan

Wij vragen:

 • Een hoge mate van coördinerend vermogen
 • Passende ervaring
 • WR niveau 2 (of een gelijkwaardig ervaringsniveau) en de bereidheid om WR niveau 3 te behalen
 • Enthousiasme
 • Het vermogen om teams te bouwen

Als deze uitdaging je aanspreekt en je wilt bijdragen aan de groei en ontwikkeling van Rugby Club Delft, nodigen we je uit om te solliciteren. We gaan graag met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Stuur je CV en motivatie naar tc@rcdelft.nl

Rugby Club Delft is looking for an ambitious Head of Rugby.

Our goal is to continue growing with the first and second men’s team and to launch an under 23 men’s team next year. We are looking for someone who focuses on Colts (U18) and Men Seniors but also includes the youth (U16 and younger) in the plans and ideas. A seamless transition process from the Colts to the senior teams must be developed, and a coordinated coaching, training, and playing strategy needs to be implemented.

We first aim to build a solid foundation with the first and second teams. The first team must maintain its position in the second division, the second team continues playing in the fourth division. This foundation will ensure development opportunities for our Colts who are transitioning to senior levels. Once this is done, we can look forward and aim for higher divisions.

This role is therefore a combination of Head Coach and Director of Rugby. You will be supported in this by various trainers and players within the club.

Although RCD is one of the largest clubs in the country, it remains a true family club, focused on rugby, with many rugby-related activities and a strong social atmosphere.

We offer:

 • The opportunity to develop young, ambitious rugby players (two U18 teams with approximately 50 players)
 • The chance to train and develop two senior teams
 • The possibility to develop yourself through courses and experience
 • Experienced club members (national level) to reflect with
 • A reasonable (volunteer) compensation in relation to the experience and knowledge you bring

Your responsibilities:

 • Developing an overall game plan for the Colts and senior teams
 • Coaching the first team during their games and, when possible, also watching and analyzing the games of our

second team and Colts teams

 • Training the senior and Colts players with the assistance of other trainers and the Colts training coordinator
 • Working with enthusiastic trainers (who mostly played at a higher level themselves) who carry out the training sessions according to the system and game plan you set

We ask from you:

 • A high degree of coordinating ability
 • Appropriate experience
 • WR level 2 (or an equivalent level of experience) and willingness to achieve WR level 3
 • Enthusiasm
 • The ability to build teams

If this challenge appeals to you and you want to contribute to the growth and development of Rugby Club Delft, we invite you to apply. We would like to discuss the possibilities with you. Please send your CV and motivation letter to tc@rcdelft.nl

Senioren-coördinator

Rugby Club Delft zoekt een enthousiaste Senioren-coördinator!

We zijn binnen onze eigen gelederen op zoek naar een enthousiaste Senioren-coördinator! Heb jij passie voor rugby en wil je je inzetten voor onze seniorenteams (Heren & Dames)? Dan hebben wij een toffe uitdaging!

Je taken:

 • Plannen en organiseren van trainingen en wedstrijden voor onze seniorenteams
 • Ondersteunen van Coaches bij het maken en uitvoeren van trainingsprogramma’s
 • Aanspreekpunt zijn voor Captains, Teammanagers, Wedstrijdsecretaris en het Bestuur
 • Daarnaast zijn er verschillende momenten waar er geschakeld wordt met de Technische Commissie die de rugby zaken waarnemen
 • Regelen van rugby randzaken aangaande de senioren
 • Ondersteuning bij/ organiseren van leuke evenementen en activiteiten om het teamgevoel te versterken
 • Zorgen voor goede communicatie binnen de verschillende seniorengroepen en met de rest van de club
 • Beheren van het spelersbestand en nieuwe leden begeleiden

Wij bieden:

 • Je bent lid van het Bestuur van Rugby Club Delft
 • Een afwisselende functie bij de gezelligste rugbyclub van Nederland
 • De kans om een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van onze seniorenteams en hebt inspraak op het beleid van de vereniging
 • Een fijne sfeer met betrokken en enthousiaste bestuursleden

Wij vragen:

 • Je maakt deel uit van/ bent betrokken bij onze seniorenteams
 • Je bent represatief en in staat om een groep te vertegenwoordigen
 • Communicatievaardigheden
 • Coördinerend vermogen
 • Bereidheid om deel te nemen aan de Bestuursvergaderingen en ALV’s
 • Tussen de 2 en 8 uur beschikbaarheid per week (afhankelijk van pieken in het seizoen)

Als deze uitdaging je aanspreekt en je wilt bijdragen aan de organisatie van Rugby Club Delft, nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur een bericht via e-mail naar secretaris@rcdelft.nl of via Whatsapp naar 0623091451. We gaan graag met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.

Social Media Coördinator

Rugby Club Delft zoekt een creatieve Social Media Coördinator!

Binnen de club hebben we de afgelopen jaren sterker ingezet op onze social media zichtbaarheid. We zoeken iemand die de regie voor het hoofdaccount en de coördinatie achter de schermen op zich wil nemen. 

Je taken:

 • Posten van algemene updates
 • Posten van de wedstrijdplanning
 • Communicatie met de personen achter @rcd_jeugddelft, @rugby_club_delft_dames, @rugbyclubdelftheren en @touch_rugby_delft

Welke skills heb je nodig:

 • Vaardig met social media
 • ⁠Ervaring met Facebook en Instagram
 • ⁠Gewenst maar niet verplicht: ervaring met een photoshop programma

Tijdsindicatie:

 • ⁠Afhankelijk van vaardigheden: max 2 uur per week

Als deze uitdaging je aanspreekt en je wilt bijdragen aan de organisatie van Rugby Club Delft, nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur een bericht via e-mail naar secretaris@rcdelft.nl of via Whatsapp naar Sofie. We gaan graag met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.

Medewerker Ledenadministratie

Rugby Club Delft zoekt een toegewijde medewerker voor de Ledenadministratie!

Een vereniging is letterlijk niks zonder haar leden en het bestand van RC Delft neemt jaarlijks toe. Een groeiende groep leden betekent ook een groeiende ledenadministratie en op dit moment is de afdeling onderbezet. Er staat een goed fundament en er is geen enkele achterstand, maar dat willen we ook graag zo houden natuurlijk. Vandaar dat we op zoek zijn naar iemand met een paar uurtjes per week beschikbaarheid om de vereniging te helpen.

Je taken:

 • Beheer van de mailbox leden@rcdelft.nl
 • Verwerken van mutaties in het ledenbestand
 • Contact onderhouden met de Teammanagers
 • Correspondentie met leden over lidmaatschapvraagstukken
 • Contact onderhouden met de penningmeester over aanmeldingen en opzeggingen

Welke skills heb je nodig:

 • Enige handigheid met computerwerk
 • De wens om zaken netjes op orde te houden

Tijdsindicatie:

 • ⁠Afhankelijk van vaardigheden: max 2 uur per week
 • Prima te combineren met toevallige aanwezigheid op de club tijdens de training van de kinderen

Als deze functie je aanspreekt en je wilt bijdragen aan de organisatie van Rugby Club Delft, nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur een bericht naar leden@rcdelft.nl. We gaan graag met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.