PEILDATA CONTRIBUTIE INNING

Peildatum Actie Kosten Restitutie
Seizoensduur 1 juli t/m 30 juni
15 mei Team managers verzenden appjes met mededeling uitschrijven vóór 31 mei. Bij niet uitschrijven loopt je lidmaatschap automatisch door en betaal je contributie. Melden in Nieuwsbrief en mail uit ALLUNITED.
Opzeggen lidmaatschap Vóór 15 juni Wil je geen lid meer zijn? Schrijf je uit als lid. Ook als je nog niet zeker weet of je volgend seizoen wil spelen. De status van je lidmaatschap op 15 juni loopt automatisch door, tenzij je zelf aangeeft dat je een andere status wilt hebben. Geen kosten Geen restitutie
Peildatum Rugby Nederland 1 juli 1 juli is de bonds peildatum. Het ledenaantal van de club bepaalt op dat moment hoeveel bondscontributie de club moet afdragen. Iedereen die dan ingeschreven staat betaalt bond- en clubcontributie.
Facturatie 20 juli Versturen van de ARL gegevens naar ClubCollect. Verwerkingstijd gegevens 3 dagen.
1e betaal-herinnering Via ClubCollect 4 weken na factuurdatum. Verdere betaalherinneringen via ClubCollect.
Peildatum RC Delft 1 september Uitschrijven tussen 15 juni en 1 september. Bondscontributie +€25,00 administratiekosten RCD lidmaatschap geld
Peildatum RC Delft 31 december Uitschrijven tussen 1 september en 31 december. Bondscontributie + RCD lidmaatschap Geen restitutie
31 december Inschrijven vóór 31 december Bondscontributie + volledig RCD lidmaatschap
31 december Upgraden lidmaatschap vóór 31 december Bijbetalen naar rato voor het hele seizoen
31 december Downgraden lidmaatschap vóór 31 december in bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij aantoonbare langdurige blessure. Alleen downgrade van spelend lid naar recreant is mogelijk. In het geval dat het een jeugdlid betreft, zal de contributie commissie hierover een besluit nemen. Kosten recreant lidmaatschap Verschil bedrag tussen volledig spelend lid en recreant
Peildatum RC Delft 1 januari Uitschrijven na 1 januari Volledig lidmaatschap Geen restitutie
1 januari Inschrijven na 1 januari Bondscontributie + half RCD lidmaatschap
1 januari Upgraden lidmaatschap na 1 januari Verschil bedrag tussen volledig spelend lid en recreant
1 januari Downgraden lidmaatschap na 1 januari Geen restitutie
Introlid algemeen Een introlid wordt eerst ingeschreven als aspirantlid. Een aspirantlid mag 6 weken gratis mee trainen. 4 weken na inschrijving ontvangt het aspirantlid een email met de de vraag of het door wil gaan of stoppen met rugby, hierop moet het lid binnen 1 week reageren.

Reageert het lid niet op deze email dan wordt het lid uitgeschreven. Wil het lid na 6 weken toch door gaan met rugby, dan moet het lid zich alsnog aanmelden als spelend lid of recreant lid. Bij twijfel gewoon uitschrijven. zo voorkomt het aspirant lid dat er onnodig bondscontributie afgedragen moet worden.

Geen kosten
Intro leden na 31 maart Na 31 maart Na 31 maart inschrijven als aspirant lid, schenkt de club de €15,00 bondscontributie. Introlid moet na 4 weken besloten hebben om door te gaan of te stoppen. Geen kosten
Intro leden vóór 1 april Vóór 1 april A. Vóór 1 april inschrijven als aspirant lid, schenkt de club €15,00 bondscontributie als aspirantlid binnen 6 weken laat weten of het stopt.

B. Als aspirantlid vergeet op te zeggen wordt het na 6 weken uitgeschreven.

C. Bij aanmelden als actief lid ontvangt het een factuur over de periode half of heel seizoen met als peildatum 31 december. Inschrijving tussen 1 januari en 15 mei geldt dus als een half seizoen. Het lid ontvangt vervolgens per 20 juli de factuur voor het volgend seizoen, tenzij het lid afmeldt voor 15 juni van het lopende seizoen.

A. Geen kosten
B. Geen kosten
C. Bondscontributie + half of heel RCD lidmaatschap

Bij vragen of onduidelijkheden: neem contact op met de ledenadministratie via leden@rcdelft.nl