Peildata Contributie inning

Contributie inning en restitutie peildata versie 19.2

Peildatum

Aktie

Kosten

Restitutie

Seizoensduur

1 juli t/m 30 juni

1 jun.

Team managers verzenden appjes met mededeling uitschrijven vóór 15 juni. Bij niet uitschrijven loopt je lidmaatschap automatisch door en betaal je contributie. Melden in Nieuwsbrief en mail uit ARL.

Opzeggen lidmaatschap

vóór 15 juni

Wil je geen lid meer zijn? Schrijf je uit als lid. Ook als je nog niet zeker weet of je volgend seizoen wil spelen. De status van je lidmaatschap op 15 juni loopt automatisch door, tenzij je zelf aangeeft dat je een andere status wilt hebben.

Kosteloos

Geen restitutie

Peildatum Rugbybond

1 jul.

1 juli is de bonds peildatum. Het ledenaantal van de club bepaalt op dat moment hoeveel bondscontributie de club moet afdragen. Iedereen die dan ingeschreven staat betaalt bond- en clubcontributie.

Facturatie

20 jul.

Versturen van de ARL gegevens naar ClubCollect. Verwerkingstijd gegevens 3 dagen

1e betaal herinnering

Via Club Collect 4 weken na factuurdatum. Verdere betaalherinneringen via ClubCollect.

Peildatum RC Delft

1 sep.

Uitschrijven tussen 15 juni en 1 september

Bondscontributie +€25,- administratiekosten

RCD Lidmaatschap geld

Peildatum RC Delft

31 dec.

Uitschrijven tussen 1 september en 31 december

Bondscontributie + RCD lidmaatschap

Geen restitutie

31 dec.

Inschrijven vóór 31 december

Bondscontributie + volledig RCD lidmaatschap

31 dec.

Upgraden Lidmaatschap vóór 31 december

Bijbetalen naar rato voor het hele seizoen

31 dec.

Downgraden Lidmaatschap vóór 31 december in bijzondere gevallen b.v. aantoonbare langdurige blessure. Alleen downgrade van spelend lid naar recreant is mogelijk. In het geval dat het een jeugdlid betreft, zal de contributie commissie hierover een besluit nemen.

Kosten recreant lidmaatschap

Verschil bedrag tussen volledig spelend lid en recreant

Peildatum RC Delft

1 jan.

Uitschrijven na 1 januari

Volledig lidmaatschap

Geen restitutie

1 jan.

Inschrijven na 1 januari

Bondscontributie + half RCD lidmaatschap

1 jan.

Upgraden Lidmaatschap na 1 januari

Verschil bedrag tussen volledig spelend lid en recreant

1 jan.

Downgraden Lidmaatschap na 1 januari

Geen restitutie

Introlid algemeen

Een introlid wordt eerst ingeschreven als aspirantlid. Een aspirantlid mag 6 weken gratis mee trainen. 4 weken na inschrijving ontvangt het aspirantlid een e-mail met de de vraag of het door wil gaan of stoppen met rugby, hierop moet het lid binnen 1 week reageren. Reageert het lid niet op deze e-mail dan wordt het lid uitgeschreven. Wil het lid na 6 weken toch door gaan met rugby, dan moet het lid zich alsnog aanmelden als spelend lid of recreant lid. Bij twijfel gewoon uitschrijven. zo voorkomt het aspirant lid dat er onnodig bondscontributie afgedragen moet worden.

Geen kosten

Intro leden na 31 maart

na 31 maart

Na 31 maart inschrijven als aspirant lid, schenkt de club de €15,- bondscontributie. Introlid moet na 4 weken besloten hebben om door te gaan of te stoppen.

Geen kosten

Intro leden vóór 1 april

vóór 1 april

A. Vóór 1 april inschrijven als aspirant lid, schenkt de club €15 bondscontributie als aspirantlid binnen 6 weken laat weten of het stopt. B. Als aspirantlid vergeet op te zeggen wordt het na 6 weken uitgeschreven.
C. Bij aanmelden als actief lid ontvangt het een factuur over de periode half of heel seizoen met als peildatum 31 december. Inschrijving tussen 1 januari en 15 mei geldt dus als een half seizoen. Het lid ontvangt vervolgens per 20 juli de factuur voor het volgend seizoen, tenzij het lid afmeldt voor 15 juni van het lopende seizoen.

A. Geen kosten
B. Geen kosten
C. Bondscontributie + half of heel RCD lidmaatschap

1